De teloorgang van het ouderlijk gezag

Op Alternet maakt een psycholoog een rondgang onder Amerikaanse opvoedingsdeskundigen en komt tot de vaststelling dat er iets grondig mis is met de relatie tussen kinderen en hun ouders in de VS (alleen daar?)
Veel pedagogen en onderwijsgevenden stellen vast dat ouders geen gezag meer uitoefenen over hun kinderen. Allereerst omdat ze daarvoor veel te weinig contact hebben met de kids, maar daarnaast ook omdat ze zich geen raad weten. De ouders zijn eerder bang voor de kinderen dan andersom. En dan is er het onbegrijpelijke van de wereld van de kinderen. Er was altijd een kloof tussen de leefwereld van kinderen en die van volwassenen, maar die kloof wordt door ouders nu als veel groter ervaren. Ze hebben, schrijft Alternet, veelal geen flauw idee meer wat er speelt in de hoofden en levens van hun kinderen.
In het stuk wordt de vraag gesteld hoe de wereld er uit zal zien als die slecht opgevoede kinderen volwassen zijn geworden.

Bron(nen):   Alternet