Filosofe over ‘onverteerbare’ asielcrisis: “Nederland moet afspraken nakomen”

Na een dode baby, een man met een hartaanval en een diabetespatiënt die al een maand geen insuline kreeg, is de inhumane situatie in Ter Apel wereldnieuws. Emeritus hoogleraar Marli Huijer vindt dat we allemaal verantwoordelijk zijn.

In het AD zegt ze dat we onze afspraken moeten nakomen en dat burgers dat mogen eisen van hun overheid. "Na de Tweede Wereldoorlog hebben we met elkaar gezegd dat we zoiets nooit meer wilden. Als mensen in hun eigen land gevaar liepen of zelfs vermoord dreigden te worden, moesten ze elders terechtkunnen. Daar is lang en goed over nagedacht, Nederland heeft die verdragen ondertekend. Die zorgen er ook voor dat wij elders kunnen aankloppen, als ons land bijvoorbeeld onder water staat.”

Huijer vindt ook dat we daar zelf een verantwoordelijkheid in hebben. "Ik vind het echt onverteerbaar dat we dit toestaan. Als er misstanden zijn waar je van op de hoogte bent, kun je je niet verschuilen achter het collectief. Dan ben je zelf ook verantwoordelijk. Burgers kunnen een beter opvangbeleid van de overheid eisen en ook kijken wat ze zelf kunnen doen. Je kunt niet als het crisis is de verdragen waar je al zo lang onderdeel van bent opzeggen. Dan verliezen beloftes internationaal hun bestaansrecht en krijg je een wereld waarin het recht van de sterkste geldt. Dat moet je gewoon niet willen.”