R’dam wil leerplicht verhogen van 18 naar 23 jaar

Nederlandse jongeren zouden tot hun 23ste jaar verplicht naar school moeten als zij nog geen zogeheten startkwalificatie hebben, vindt de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA). Hij zou daar graag mee willen experimenteren in Rotterdam-Zuid, zo schrijft hij in een brief aan minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs.

Directe aanleiding voor deze maatregel is de aanpak van het aantal voortijdige schoolverlaters. In Rotterdam stagneerde de daling afgelopen schooljaar, terwijl De Jonge juist met maatregelen de aanval op het vroegtijdig schoolverlaten had geopend.

In de brief pleit de wethouder voor andere maatregelen, omdat ,,als er geen mogelijkheid komt tot handhaving van de kwalificatieplicht boven de 18 jaar, de effecten op daling van de cijfers marginaal blijven’’. Jongeren mogen pas van school als zij een startkwalificatie van minimaal vwo, havo of mbo-niveau 2 hebben.