Waarom mensen in de steden sneller lopen

Al jarenlang is er onderzoek gedaan naar de stedelijke loopsnelheid. In het eerste onderzoek in 1976 werd al duidelijk dat er een lineair verband bestaat tussen de loopsnelheid en de bevolkingsgrootte. Zo lopen de mensen in Brooklyn, New York (2.6 miljoen inwoners) sneller dan die in Psychro, Greece (365 inwoners). Het onderzoek wees niet alleen uit dat mensen in de steden sneller lopen dan de mensen op het platteland, maar ook dat zij in een sneller tempo leven.

Economische factoren zouden hier een mogelijke verklaring voor kunnen zijn. Wanneer een stad groter wordt, groeien de loonkosten en de kosten van het levensonderhoud. En daarmee de waarde van de tijd van de bewoner.
Daarnaast blijkt dat er in de rijke steden het snelst wordt gelopen. In 1999 waren dat (met uitzondering van Nairobi): Dublin, Amsterdam, Bern/Zurich, Londen, Frankfurt, New York, Tokyo, Parijs, Nairobi, en Rome.

Bron(nen):   The Atlantic Cities  Bron foto