Minister wil dat alle katten worden gechipt en geregistreerd

Het wordt in de toekomst verplicht om huiskatten te chippen en te registeren. Het is nog niet bekend wanneer de maatregel wordt ingevoerd, laat minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer weten. Het wordt met een chip makkelijker om vermiste katten terug te vinden. Ook moet zo het aantal zwerfkatten worden verminderd. In ons land leven ongeveer 2,9 miljoen huiskatten waarvan er jaarlijks meer dan 60.000 als vermist worden opgegeven. Hoeveel zwerfkatten er zijn is niet precies bekend. De plannen voor een landelijke chip- en registratieplicht worden nu verder uitgewerkt. "Zo zijn er uitdagingen met betrekking tot de financiering voor het opzetten en het onderhouden van het registratiesysteem", aldus Adema. In 2018 kwam D66 met het voorstel voor een chipplicht voor katten. De partij wees er toen op dat minder katten ook minder dode vogels betekent. Ook vroegen 35 gemeenten in een brief aan de Kamer destijds om de chipplicht voor katten verplicht te stellen. Toenmalig minister Carola Schouten van Landbouw beloofde toen te gaan kijken naar de chipplicht en de kattenproblematiek.