Opvattingen over wat cool is zijn niet meer hetzelfde

Normaalgesproken verstaat men onder “cool” zijn dat je de grenzen opzoekt, jezelf emotioneel onder controle hebt, rebels bent en stoer. Journal of Individual Differences, de publicatie van de universiteit van Rochester medisch centrum constateert echter dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden binnen de opvatting van wat mensen cool vinden.

Het onderzoek liet 1000 ondervraagden vertellen welke karaktereigenschappen en attitudes zij associeerden met het woord cool. Er kwam naar voren dat mensen graag kiezen voor positieve en sociale karaktereigenschappen. Vriendelijkheid, succes, aantrekkelijkheid, rebelsheid en warmte waren eigenschappen waar de ondervraagden een sterke voorkeur voor hadden.

Coolheid zou ook licht gerelateerd kunnen zijn aan gezondheidsgedragingen. Dit zou kunnen verklaren waarom mensen roken of drugs gebruiken om cool gevonden te worden.

Bron(nen):   Psychology Today  Bron afbeelding