Met welke opleiding vind je het snelst een baan en wie verdient het meest?

Er gloort licht aan de horizon. Uit het jaarlijkse onderzoek van Elsevier naar de kansen voor hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt blijkt dat starters iets sneller een baan vinden dan een jaar geleden en zowaar ook een klein beetje meer verdienen. Gemiddeld zoeken academici vijf maanden naar een baan op niveau, een maand korter dan vorig jaar en HBO'ers vier maanden, gelijk aan een jaar geleden. Het gemiddelde bruto salaris bereikte vorig jaar het niveau van 1999, maar steeg dit jaar voor startende HBO'ers met 75 euro naar 2.000 euro bruto per maand. WO'ers krijgen 50 euro meer dan twaalf maanden geleden en komen gemiddeld op 2.600 bruto. De verschillen tussen opleidingen zijn echter groot en bovendien toegenomen sinds de crisis. Elsevier onderzocht 110 opleidingen en concludeerde dat technische studies en bèta-opleidingen nog steeds de beste carrièreperspectieven bieden. De alfa- en gammastudies blijven achter. Mensen met een taalachtergrond of een diploma in de sociale wetenschappen zoeken gemiddeld twee maanden langer naar een baan dan bijvoorbeeld medici en bèta's. Het gemiddelde salaris onderstreept die verschillen. Medici verdienen verreweg het meest, de tandarts aan kop met een bruto-salaris van 5.450 euro. Niet-gespecialiseerde artsen, fiscaal juristen, econometristen en economen halen een gemiddeld salaris van 3.100 euro binnen, terwijl afgestudeerden in de geesteswetenschappen nog niet eens het loon halen van een HBO'er. Vooral tussen academici zijn de beloningsverschillen sinds de crisis groter geworden, maar waar de salarissen in de gezondheidszorg na de recessie weer bijtrekken geldt dat niet voor de beloningen van alfa's en gamma's. Deze HBO'ers vinden het snelst een baan: 1. Mondzorgkunde (o,8 maanden zoeken) 2. Informatica (1,1) 3. Elektrotechniek (1,2) 4. Wiskunde (1,5) 5. Farmaceutische wetenschappen (1,6) Deze HBO'ers verdienen het meest: 1. Verloskunde (3.575 euro bruto per maand) 2. Zee- en luchtvaart (3.275 euro) 3. Mondzorgkunde (2.900 euro) 4. Werktuigbouwkunde (2.850 euro) 5. Constructiestudies (2.725 euro) Deze academici vinden het snelst een baan: 1. Kunstmatige Intelligentie (3,1 maanden zoeken) 2. Elektrotechniek (3,1) 3. Geneeskunde (3,1) 4. Wiskunde (3,3) 5. Farmaceutische wetenschappen (3,6) Deze academici verdienen het meest: 1. Tandheelkunde (5.450 bruto per maand) 2. Bèta en beleid (3.275 euro) 3. Econometrie (3.150 euro) 4. Geneeskunde (3.100 euro) 5. Fiscaal recht (3.050 euro) Zoek en vergelijk de verschillende opleidingen op bestebanen.elsevier.nl

Bron(nen):   Blendle