Amnesty: ‘Grootste crisis sinds WOII’

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In het kader daarvan publiceerde Amnesty International het rapport 'The global refugee crisis: a conspiracy of neglect'. Volgens de organisatie kijkt de wereld weg van de vluchtelingenproblematiek en toont de internationale gemeenschap een gebrek aan daadkracht met als gevolg de vele doden aan de Europese buitengrenzen. Amnesty pleit voor een internationale conferentie waar afspraken gemaakt kunnen worden. Ook zou er een fonds moeten worden opgericht omdat er nu niet voldoende geld is om vluchtelingen op te vangen. Amnesty stelt dat geld ook de kwestie is rondom de vluchtelingen uit Syrië, die terechtkomen in Jordanië, Libanon en Turkije. De UNHCR (de VN-Vluchtelingenorgansisatie) krijgt maar 23% van het benodigde budget. 'De omvang van de crisis vraagt een drastische koerswijziging', aldus Amnesty. 'Niet alleen van de landen van de Europese Unie, maar wereldwijd.' Amnesty wil dat meer landen het VN-vuchtelingenverdrag respecteren waarin staat dat landen moeten zorgen voor bescherming, opvang en een goede asielprocedure. 'Dat hier wereldwijd zo weinig animo voor is, vinden wij onbegrijpelijk. Een schande zelfs. Maar wij zullen deze situatie aan de kaak blijven stellen.'          

Bron(nen):   De Morgen