De wapenhandel heeft veel te danken aan Obama

Er ontstaat discussie over het verbieden van de vrije verkoop van wapens, telkens als er een massa-slachting wordt aangericht in de VS door een man (bijna nooit een vrouw) die een mening heeft over wie niet horen te leven. Die discussie eindigt altijd zonder gevolgen. Maar intussen zijn er dan al een heleboel extra wapens verkocht. Uit de verkoopgrafiek van wapenproducent Smith en Wesson is dat goed af te lezen. Er is een piek als Obama wordt gekozen en als hij wordt herkozen. En er is ook een piek bij grote moordpartijen; de hoogste piek is na het uitroeien van 20 kleine kinderen bij Sandy Hook Elementary School. Veel wapenliefhebbers vreesden dat het verboden zou worden kinderen af te maken en kochten snel een wapen. w704 (1)

Bron(nen):   Business Insider