Rechter dwingt staat tot 25%-40% CO2-reductie

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda heeft de klimaatzaak tegen de staat gewonnen. De rechters hebben bepaald dat de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25%-40% moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. De rechters gaven aan dat de zaak ingewikkelde klimaattechnische aspecten had en dat zij niet deskundig waren. Om tot hun afweging te komen baseerden zij zich op de feiten die door het overgrote deel van de wetenschappers worden onderschreven. Volgens de rechter wordt klimaatverandering veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot veroorzaakt een gevaar voor de mens in de vorm van zeepspiegelstijging en problemen met de voedselvoorziening. Wereldwijd moeten de klimaatdoelen behaald worden - landen mogen zich niet verschuilen achter het feit dat andere landen de doelstellingen niet halen. Nederland ook niet. Urgenda en hun 900 mede-eisers hadden een reductie van 40% geëist, het niveau dat volgens wetenschappers noodzakelijk is. Directeur Marjan Minnesma is blij met de grote overwinning: "Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei 'dit gaat nooit gebeuren'." De uitspraak van de Nederlandse rechter geeft mensen wereldwijd de kans om ook hun staat voor de rechter te slepen. De staat behaalt nu hoogstens 17% reductie en kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak.  

Bron(nen):   NOS  AD