Drie op de tien zegt: grenzen dicht

Bijna dertig procent van de Nederlanders vindt dat de overheid de grenzen moet sluiten voor immigranten. Zelfs arbeidsmigranten uit andere Europese landen zijn niet langer welkom. Hopelijk gaan deze Nederlanders dan zelf in de kassen werken en stenen sjouwen voor een hongerloontje. En hopelijk voor hen breekt er nooit oorlog uit.

De cijfers zijn afkomstig van Ipsos-onderzoek uitgevoerd in opdracht van de NOS. Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de grenzen open moeten blijven. Verder is ongeveer de helft van de Nederlanders pessimistisch over de toekomst van ons land vanwege de vluchtelingenstroom en een even groot deel denkt dat asielzoekers negatieve gevolgen hebben voor de economie.

43 procent vreest bovendien dat ons land minder veilig wordt en 19 procent vindt dat Nederland geen enkele vluchteling moet opvangen. Positief nieuws is er ook: uit eerder onderzoek bleek dat een op de acht Nederlanders bereid is een vluchteling in huis te nemen.

Bron(nen):   NOS