5 dingen waar mensen op hun sterfbed het meeste spijt van hebben

Af en toe duiken ze op: de verhalen van verpleegkundigen die met de stervenden werken. Opvallend vaak blijken mensen in hun laatste dagen van dezelfde zaken spijt te hebben. Bronnie Ware werkte jarenlang op de afdeling palliatieve zorg. Ze noemt de vijf belangrijkste dingen, die haar patiënten anders hadden gedaan als ze hun leven over konden doen. Voor de levenden onder ons: doe er je voordeel mee. 1. Ik wilde dat ik de moed had gehad om trouw te blijven aan mezelf en niet het leven te leven dat anderen van mij verwachtten.  ''Dit werd het meest genoemd. Aan het eind van hun leven kijken mensen terug en zien ze de vele onvervulde dromen. Ze beseffen dat ze andere keuzes hadden moeten maken. Gezondheid brengt een vrijheid met zich mee waar maar weinigen zich bewust van zijn tot ze het verliezen,'' aldus Bronnie. 2. Ik wilde dat ik niet zo hard gewerkt had. Deze spreekt voor zichzelf. 3. Ik wilde dat ik het lef had gehad om mijn gevoelens uit te spreken. ''Veel mensen onderdrukken hun gevoelens om de lieve vrede te bewaren. Het gevolg is een middelmatig leven waarin ze nooit tot volle bloei komen.'' 4. Ik wilde dat ik in contact was gebleven met mijn vrienden. Bronnie: ''Iedereen mist zijn vrienden als hij doodgaat.'' 5. Ik wilde dat ik mezelf meer geluk had gegund. ''Velen zagen pas aan het eind dat geluk een keuze is en dat ze te lang vast hebben gezeten in oude patronen en gewoonten. Uit angst voor verandering hielden ze zichzelf en hun omgeving voor dat ze tevreden waren, maar diep van binnen verlangden ze naar meer lol en vrolijkheid in hun leven,'' besluit ze.

Bron(nen):   Upworthy