Dijksma: klimaat duldt geen vrijblijvendheid

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma is maandag in Parijs voor de voorbereiding van de klimaattop die daar later deze maand begint.

Nederland wil volgens haar een breed, juridisch bindend klimaatakkoord over snelle uitstootvermindering en goede aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat moet in 2020 gaan werken. Uiteindelijk moet de opwarming van de wereld niet hoger worden van 2 graden Celsius, zo werd eerder al internationaal afgesproken.

,,De tijd van vrijblijvendheid is voorbij, het klimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal'', aldus Dijksma voorafgaand aan haar trip. ,,Het nieuwe akkoord moet daarom een bindend akkoord voor ieder land zijn, zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden pakken verantwoordelijkheid en dragen naar vermogen bij.''

De scheiding tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden gaat bij dit onderwerp niet meer op, stelt Dijksma nadrukkelijk. Nederland wil wel een akkoord ,,dat de allerarmsten helpt de gevolgen van klimaatverandering te dragen'' en oog heeft voor de omstandigheden van verschillende landen.

Dijksma ziet ook een belangrijke rol voor ons bedrijfsleven, schrijft ze maandag ook aan de Tweede Kamer: ,,Een nieuw mondiaal klimaatakkoord biedt kansen voor innovatie waarmee de wereldeconomie vergroent. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daarin een voortrekkersrol vervullen.''