Veiligheid kost 750 euro per Nederlander

Voor de bestrijding van criminaliteit en het voorkomen daarvan is vorig jaar gemiddeld per Nederlander iets meer dan 750 euro uitgegeven. In totaal werd in 2014 13 miljard euro uitgegeven aan deze zogenoemde veiligheidszorg. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); de gegevens werden maandag openbaar. De uitgaven aan veiligheidszorg namen tot en met 2012 toe, daarna is een lichte daling te zien.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie neemt met ruim 8,3 miljard euro het leeuwendeel van de uitgaven voor veiligheidszorg voor haar rekening. Nederlandse huishoudens besteedden samen 1 miljard euro, vooral aan preventieve maatregelen zoals sloten, verlichting en alarminstallaties. Bedrijven hebben vorig jaar zo’n 1,8 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg; vooral ten behoeve van preventie.