Kwart van Nederlanders wil organen doneren

Bijna een kwart van de Nederlanders geeft toestemming voor het gebruik van organen na het overlijden. Vorig jaar waren dit ongeveer 2 miljoen vrouwen en bijna 1,6 miljoen mannen, een kleine stijging vergeleken met een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

Een klein deel laat de beslissing aan nabestaanden over, en 11 procent geeft expliciet geen toestemming. Volgens het statistiekbureau staat 40 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder ingeschreven in het donorregister.

Naarmate mensen ouder worden, neemt de bereidheid om te doneren toe, maar vanaf 65 juist weer af. Zo is onder de twaalf tot 25-jarigen 17 procent geregistreerd en geeft 12 procent toestemming. In de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar is dat respectievelijk 48 en 30 procent. Onder de 85-plussers is bijna 40 procent ingeschreven, waarvan echter slechts een klein deel de organen ter beschikking stelt.

Volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting staan ongeveer duizend mensen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. De meesten wachten op een nier. Een nieuw hart is het moeilijkst om voor iemand te vinden.