Er zijn veel meer vrouwen besneden dan tot nu toe werd gedacht

Vrouwenbesnijdenis komt veel meer voor dan tot nu toe werd aangenomen. Uit een nieuw rapport van Unicef blijkt dat wereldwijd zeker 200 miljoen vrouwen en meisjes de gruwelijke verminking hebben ondergaan. In 2014 werd dit aantal nog geschat op 130 miljoen. Vrouwenbesnijdenis, ook wel vrouwelijke genitale verminking genoemd, komt vooral voor in moslimlanden. De helft van de vrouwen komt uit Egypte, Ethiopië en Indonesië. Als een vrouw besneden is zijn de schaamlippen en/of de clitoris geheel of gedeeltelijk weggesneden. Volgens Unicef neemt het aantal besnijdenissen relatief af, maar door bevolkingsgroei stijgen de cijfers in absolute zin. Daarnaast is de toename te verklaren doordat voor het eerst Indonesië is meegeteld. Daar wordt de helft van alle meisjes voor hun twaalfde besneden. In de Afrikaanse landen Somalië, Guinee en Djibouti komt vrouwenbesnijdenis het meest voor: 95 procent van alle vrouwen is er genitaal verminkt.  

Bron(nen):   NOS