Hoe zit het eigenlijk? Britse EU-deal uitgelegd

Groot-Brittannië en de andere 27 EU-landen zijn het eens geworden over aangepaste voorwaarden aan het lidmaatschap van het land van de Europese Unie. Na uren onderhandelen kwam er een akkoord uit de bus rollen, dat een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, Brexit genaamd, moet vermijden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste afspraken.

Soevereiniteit:

Lidstaten krijgen meer mogelijkheden nieuwe Europese wetsvoorstellen tegen te houden of veranderen. Als 55 procent van de parlementen in de 28 lidstaten inclusief een paar grote landen tegen is, wordt het voorstel introkken of aangepast.

Groot-Brittannië wordt uitgezonderd van de verdragsterm 'ever closer union’, die inhoudt dat EU-lidstaten politiek steeds verder integreren.

Sociale zekerheid/immigratie:

Als het systeem van sociale zekerheid zwaar onder druk staat omdat burgers uit andere EU-landen hier een beroep op willen doen, dan kan een 'noodremsysteem' worden geactiveerd. Het land zou dan deze werknemers sociale uitkeringen gedeeltelijk mogen ontzeggen in de eerste vier jaar nadat ze zijn gaan werken. Deze noodrem mag zeven jaar van kracht zijn, zonder mogelijkheden tot verlenging.

Ook komen er strengere eisen voor het uitkeren van bijslag voor kinderen die niet wonen in het land waar de ouder werkt. Die wordt berekend aan de hand van de levensstandaard in het land van herkomst. Dat mogen alle EU-landen direct gaan doen bij nieuwe aanvragen en vanaf 2020 ook voor al bestaande kinderbijslaguitkeringen.

Economisch bestuur:

Eurolanden zullen rekening houden met het effect van hun beslissingen op landen die de euro niet hebben. Op hun beurt mogen niet-eurolanden, waaronder Groot-Brittannië, geen maatregelen treffen die de eurozone schaden.

Er is ook een disclaimer ingebouwd: de afspraken worden pas van kracht als de Britten in meerderheid ervoor kiezen lid te blijven van de EU.