Voor 7 miljoen Nederlanders dreigt een verlaging van hun pensioen

De financiële situatie van de grote Nederlandse pensioenfondsen is in februari kritiek geworden. De dekkingsgraad is onder de negentig procent gekomen. 7 miljoen Nederlandse werknemers en gepensioneerden moeten er daarom ernstig rekening mee houden dat hun pensioen volgend jaar wordt verlaagd. Dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om ambtenarenpensioenfonds ABP, het gezondheidszorgfonds PFZW en de pensioenfondsen voor de groot- en kleinmetaal PME en PMT. Uit de dinsdag gepubliceerde dekkingsgraden blijkt dat de pensioenfondsen er weer net zo slecht voor staan als tijdens de kredietcrisis. Na zeven jaar van harde herstelmaatregelen en hoge beleggingsrendementen zijn de fondsen weer terug bij af. De verslechtering van de dekkingsgraden is voornamelijk het gevolg van de dalende rente. De pensioenfondsen willen nu zo snel mogelijk overstappen op een ander pensioenstelsel, dat geen enkele garantie meer biedt op de hoogte van de pensioenuitkering. In zo'n stelsel heeft de rentestand minder invloed, omdat de pensioenfondsen geen beloften meer hoeven in te lossen. Ze hoeven minder reserves aan te houden en kunnen een groter deel van het fondsvermogen uitkeren aan de bestaande gepensioneerden. Die krijgen dan een hoger pensioen, terwijl de werkenden al het risico op beleggingstegenvallers in de toekomst dragen.

Bron(nen):   De Volkskrant