Meestal bevoegde leerkracht voor de klas

DEN HAAG (ANP) - Op middelbare scholen heeft in 2014 bijna steeds en overal een bevoegde leerkracht voor de klas gestaan. Bijna 95 procent van de lessen werd gegeven door zo iemand, meldt het ministerie van Onderwijs. Het jaar ervoor was er sprake van 84 procent, maar over het jaar 2014 was de personeelstelling wel beter.

De verschillen per regio, vak en onderwijstype zijn nog groot. De meeste 'bevoegde' lessen worden gegeven in Parkstad Limburg. In de regio’s Rivierenland en Gooi- en Vechtstreek is het aantal onbevoegd gegeven lessen het hoogst.

Op het vwo wordt bijna 97,4 procent van de lessen gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. Op de havo ligt dat percentage op 96,5 procent. In het vmbo is dat 91,6 procent.

Nationaal Onderwijsakkoord

Bij de vakken lichamelijke opvoeding, geschiedenis, en Frans staat er bijna altijd een gediplomeerde voor de klas. Natuur- en scheikunde worden het vaakst door een onbevoegde gegeven.

In het Nationaal Onderwijsakkoord hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker afgesproken dat in 2017 elke onderwijsgevende bevoegd is voor het onderwijs dat hij of zij geeft.