Zeldzaam gedicht Anne Frank onder de hamer

Een zeldzaam gedicht dat is geschreven door Anne Frank wordt woensdag geveild in Haarlem. Het veilinghuis Bubb Kuyper verwacht het bijzondere papier af te slaan op 30.000 tot 50.000 euro.

Het manuscript komt uit het poëziealbum van Christiane van Maarsen (1927-2006), de oudere zus van de beste vriendin van de schrijfster van Het Achterhuis. De twaalfjarige Anne schreef het versje aan 'Cri-Cri' op 28 maart 1942, enkele maanden voordat de familie Frank onderdook in het Achterhuis.

Het versje luidt: ,,Hebt ge uw werk niet goed gedaan, kostbare tijd verloren, grijp opnieuw de arbeid aan, beter dan te voren. Hebben anderen u gelaakt, wat ge hadt misdreven, zorg dan dat ge het beter maakt, dat is antwoord geven.'' Anne heeft het ondertekend met ,,ter herinnering aan Anne Frank''.

Het is zeer zeldzaam dat een manuscript van Anne Frank op de markt komt.