Trajectcontroles: miljoenen automobilisten dit jaar bekeurd

De trajectcontroles zijn  een groot succes. Omdat er op de weggedeelten waar wordt gemeten minder snel wordt gereden, maar ook omdat de bekeuringen toch heel veel opleveren. Dit jaar zijn niet minder dan 2,3 miljoen automobilisten bekeurd, wat de overheid naar verwachting zo’n 120 miljoen euro oplevert.

Dit jaar is tot en met oktober 98.353.570,- euro binnen gekomen op de diverse trajectcontroles. Daar komt waarschijnlijk nog een kleine 20 miljoen euro bij, het resultaat van nog twee maanden boetes opleggen. Op de A2, tussen Utrecht en Amsterdam, wordt het vaakst bekeurd.