Huwelijk van demente vrouw met nare, inhalige man ongeldig

Een 70-jarige demente vrouw werd zo ingepalmd door een 55-jarige inhalige man dat ze eerst met hem trouwde en hem daarna al haar bezittingen naliet en haar kinderen onterfde. De twee dochters stapten naar de rechter eb de rechter heeft het huwelijk nietig verklaard. De man kwam op merkwaardige wijze in het leven van de vrouw. Hij kwam om een muurtje te metselen in har huis en palmde haar - ze was  al behoorlijk verward - heel snel in. Na het huwelijk ging alles mis. De dochters toen in BN-De Stem: „Het werd een nachtmerrie. Voor iedereen. Behalve dan voor hem. Hij woont nu in ma’s huis, wij zijn onterfd en zij verblijft volledig dement in een verpleeghuis op Vrederust.” Hij liet de vrouw auto's poetsen in een vaag autobedrijfje dat op zijn naam stond. Vermoedelijk mishandelde de metselaar zijn vrouw ook. De rechter heeft nu met terugwerkende kracht het huwelijk ontbonden. De vouw weet dat allemaal niet. Ze weet niet dat ze kinderen heeft, niet dat ze getrouwd was en ook niet dat dat huwelijk nietig is verklaard. Haar 'man' woont nog in haar huis.