Waarom de Nederlandse bevolking zo snel groeit

Er wonen op dit moment 17,1 miljoen mensen in ons land. Dit is de snelste bevolkingsgroei in vijftien jaar. Vooral de grote steden groeien snel. Het platteland blijft krimpen. De belangrijkste reden voor de snelle groei is immigratie, schrijft de Volkskrant. In de loop van 2016 kregen veel Syriërs en Eritreeërs een verblijfstatus, waardoor ze meetellen als Nederlanders. Daarnaast waren er ook meer immigranten uit omliggende Europese landen. De overige groei was niet groot. Het aantal geboorten lag ruim 25 duizend hoger dan het aantal overleden Nederlanders. In de grote steden komen er de meeste bewoners bij. In Amsterdam gaat het om 18 nieuwe mensen per duizend. In Rotterdam zijn het er 13, in Utrecht 12 en in Den Haag 9 per duizend. Gemiddeld in Nederland kwamen er 6 bewoners per duizend bij. In een op de vijf gemeenten krimpt het aantal inwoners. Vooral aan de randen van Groningen en Drenthe en in het smalle gedeelte van Limburg. De groei in de steden komt vooral door de komst van buitenlanders. Het binnenlandse verhuissaldo is negatief. Dat komt met name door de stijgende huizenprijzen in steden als Amsterdam en Utrecht, waardoor jonge gezinnen weg trekken.

Bron(nen):   De Volkskrant