Inburgering faalt: nog maar de helft haalt het examen

Sinds 2013 moeten nieuwkomers zelf hun examen regelen en betalen. Het heeft ertoe geleid dat het aantal mensen dat het inburgeringsexamen haalt is gehalveerd, zo blijkt uit cijfers van de Rekenkamer. Eigen verantwoordelijkheid, daar draait de nieuwe wet uit 2013 om. Als inburgeraars geen geld hebben voor een cursus en examen kunnen ze daarvoor geld lenen bij de overheid. De lening wordt kwijtgescholden zodra ze hun diploma halen. De nieuwe methode heeft geleid tot een flinke bezuiniging, maar is dus niet effectief. Niet alleen haalt nog maar 30 procent in plaats van 60 procent het examen, ook doen de meeste cursisten examen op een lager niveau. "Het uitgangspunt dat van eigen verantwoordelijkheid werkt onvoldoende'', zegt Kees Vendrik, collegelid van de Algemene Rekenkamer. Het is ingewikkeld voor nieuwkomers, die dus geen Nederlands spreken, om op een Nederlandse overheidswebsite op zoek te gaan naar de regels, een cursus en een lening om het inburgeringsexamen te halen. Eerder kregen ze daar hulp bij, nu moeten ze alles zelf uitzoeken. Arjen Lubach legde dat zondag aardig uit:

Bron(nen):   AD