Hof: eerst oordeel parlement over brexit

Een meerderheid van acht van de elf Britse opperrechters heeft dinsdag bepaald dat premier Theresa May niet op eigen houtje het lidmaatschap van de Europese Unie mag opzeggen. Ze moet voor deze brexit eerst toestemming krijgen van het parlement. De kans is groot dat het proces van uittreding nu vertraging gaat oplopen.

<>