Brussel: luchtkwaliteit Nederland zorgelijk

De luchtkwaliteit in Nederland geeft vooral vanwege de files ,,nog steeds reden tot ongerustheid''. De kwaliteit van het oppervlaktewater moet ook beter. Bovendien moet Nederland zich meer inspannen voor de bescherming en het beheer van de natuur, door de druk vanuit de landbouw te verminderen.

Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid dat maandag in Brussel is gepresenteerd. Vooral de concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting en de opeenhoping van stikstofdioxide en ozon in de lucht moeten worden aangepakt.

Ondanks deze ,,uitdagingen”, aldus EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu), ,,is Nederland al geruime tijd een voorloper in het milieubeleid.” Nederland ,,scoort zeer goed als het gaat om het nakomen van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en afvalwaterbehandeling''.

<>