VVD-programma gunstig voor hogere inkomens

Vooral hogere inkomens profiteren van de maatregelen uit het verkiezingsprogramma van de VVD. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau, die donderdag zijn verschenen.

Gemiddeld neemt de koopkracht met 0,7 procent per jaar toe door de VVD-voorstellen. Maar bij gezinnen ruim boven modaal is de koopkrachtstijging hoger dan bij huishoudens die minder te besteden hebben. Zij hebben last van het verlagen van bijvoorbeeld de zorgtoeslag.

In het algemeen gaan werkenden erop vooruit door een hogere arbeidskorting en andere belastingmaatregelen. Uitkeringsgerechtigden leveren in door het bevriezen van uitkeringen en het verlagen van de bijstand en een aantal toeslagen.

Lastenverlichting

Het VVD-programma is goed voor een lastenverlichting van 12 miljard euro. De overheidsuitgaven dalen per saldo met 4,3 miljard. Er komt meer geld voor veiligheid en defensie, maar er wordt onder meer 200 miljoen bezuinigd in de zorg.

De werkloosheid daalt van 5,5 naar 5,1 procent. De economie groeit met 2 procent per jaar. het overheidstekort pakt wat ongunstiger uit.

<>