Hoe kunnen we het personeelstekort in de ouderenzorg oplossen?

Er is al jaren een tekort aan personeel in de ouderenzorg en dat zal alleen maar groter worden door de maatregelen die de regering onlangs aankondigde.

Achtduizend vacatures In de nieuwe richtlijnen komt waarschijnlijk te staan dat er minimaal twee zorgmedewerkers nodig zijn voor een groep van acht bewoners van een verzorgingstehuis. Volgens ActiZ, de branchevereniging van zorginstellingen, staan er nu al achtduizend vacatures open, maar zijn er door de nieuwe regels straks zeventigduizend extra medewerkers nodig in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en tien- tot vijftienduizend in de wijkverpleging. Dat gaat zo'n 1,9 miljard euro kosten, berekende het Centraal Planbureau.

Bijscholen Het geld is nog een van de minste problemen. Grotere obstakels zijn de toegenomen administratielast, het slechte imago van de ouderenzorg en het tekort aan stageplaatsen. Een snelle oplossing kan zijn om mensen die al een opleiding hebben bij te scholen. "Maar we moeten niet alleen energie steken in het opleiden van nieuwe mensen, maar ook op korte termijn investeren in de mensen die er nu zitten. Anders houden zij het niet vol", zegt Sonja Kersten, directeur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Trouw.

Polen Vicevoorzitter van het ActiZ-bestuur Jacqueline Joppe ziet er wel iets in om medewerkers uit het buitenland te halen. "Polen kunnen bijvoorbeeld prima aan de slag in Nederland. De taalbarrière is nog wel een belemmering, maar qua opleiding zitten ze goed." Ze pleit daarnaast voor extra geld om stagebegeleiders aan te stellen. Er geldt een numerus fixus voor verpleegkundigenopleidingen omdat er te weinig stageplaatsen zijn. Voor de langere termijn denkt ActiZ aan verkorte opleidingen en technologische vernieuwingen. Ook zijn er plannen om de administratieve last te verminderen en start er een imagocampagne om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding in de ouderenzorg.

Bron(nen):   Trouw