Waddenvereniging vreest ‘verdrinken’ Wadden

Als de zeespiegel blijft stijgen en de bodemdaling in het Waddengebied doorzet, dreigen de Wadden te 'verdrinken'. Daarvoor waarschuwt de Waddenvereniging in een rapport dat woensdag is verschenen.

Volgens de Waddenvereniging worden de modellen voor de zeespiegelstijging op basis van nieuwe inzichten naar boven bijgesteld. Niet langer wordt gedacht dat eind deze eeuw de zeespiegel met tientallen centimeters is gestegen, inmiddels wordt gerekend in meters. Omdat in het Waddengebied ook sprake is van bodemdaling is de relatieve stijging van de zeespiegel nog groter.

Zo'n stijging van de zeespiegel is deels te compenseren als er nieuw zand wordt afgezet. Maar in het rapport schrijft de vereniging dat de zandafzetting in het Waddengebied onvoldoende is om de stijging van de zeespiegel te kunnen compenseren. Daardoor 'verdrinkt' de Waddenzee en verdwijnen wadplaten, kwelders en de kwetsbare natuur in het gebied.

De Waddenvereniging vindt dat er een einde moet komen aan de zout- en gaswinning, die bodemdaling tot gevolg hebben. Alleen dan, in combinatie met het naleven van het klimaatakkoord van Parijs, kunnen de Wadden mogelijk worden gered.