Geen boete meer in de bieb als je boek te laat inlevert

Het is niet meer van deze tijd vinden veel bibliotheken in Nederland. Daarom zijn ze gestopt met het heffen van boetes als klanten een boek te laat inleveren. Een derde van de Nederlanders betaalt al geen boete meer. De sfeer in de bibliotheek is er een stuk beter door geworden. De aloude biebboete is een van de grootste ergernissen. Maar in tijden dat bibliotheken steeds weer opnieuw te maken krijgen met bezuinigingen is het ook een gewaagde keus. Landelijk leveren de boetes zo'n 10 miljoen euro op. De bieb in Boxmeer was in 2013 de eerste die de boete afschafte. Het zorgde ervoor dat de klanten een stuk positiever werden over de service. Het verlies aan inkomsten werd gecompenseerd door vrijwilligers en gesubsidieerde activiteiten. Andere bibliotheken verhogen soms het abonnementsgeld een beetje. Inmiddels is een derde van de bibliotheken boetevrij, waaronder de hele provincie Groningen.