‘Let op klonen bij afsluiten basisverzekering’

De Consumentenbond waarschuwt consumenten voor 'kloonpolissen': zorgverzekeringen van dezelfde verzekeraar die precies dezelfde zorg dekken, maar die een andere naam en ook een ander prijskaartje hebben. Volgens de bond is hierdoor sprake van een schijnkeuze.

Uit een vergelijking tussen de tientallen polissen voor de basisverzekering constateert de Consumentenbond dat soms flinke prijsverschillen bestaan tussen polissen die qua dekking, gecontracteerde zorgverleners en vergoedingspercentages in niets verschillen. Er kunnen wel verschillen zijn op het gebied van service. Dan gaat het bijvoorbeeld om de manier van communiceren: post of e-mail.

Het grootste verschil vond de Consumentenbond bij CZ. De zorgkeuzepolis kost 122,60 euro. Bij OHRA, dat ook onder CZ valt, kost dezelfde polis 107,95 euro. De OHRA-klanten krijgen 8 procent korting omdat ze de polis online aanschaffen.

Ook Achmea en VGZ hebben volgens de bond kloonpolissen. Bij Menzis vonden de onderzoekers nauwelijks prijsverschil.