Leraren bezorgd: “Social media funest voor schoolcijfers”

Leraren vinden dat middelbare scholieren veel te veel bezig zijn met hun mobiele telefoon. Ze maken zich zorgen over de invloed daarvan voor de schoolprestaties. Onderzoeksbureau DUO bevroeg ruim 1.300 docenten. 92 procent van hen geeft aan dat het mobiele telefoongebruik van hun leerlingen negatieve gevolgen heeft voor hun rapportcijfers. 87 procent is bezorgd over de invloed van social media. 98 procent heeft regels ingesteld voor smartphonegebruik in de klas. Leerlingen worden continu afgeleid zowel in de les als tijdens het huiswerk maken, ze hebben last van een slaaptekort en kunnen zich dientengevolge minder goed concentreren. Één van de docenten legt uit: "Ze slapen te weinig, want ze gaan door tot 2 à 3 uur ‘s nachts, ze zijn extreem afgeleid, en iets langere en diepere teksten worden elk jaar schrikbarend veel slechter begrepen. De aandachtsspanne krimpt snel en hard. Ook hebben ze steeds grotere moeite om de toon of emotie van een tekst, gesproken of geschreven, in te schatten zonder emoticons. Dit is een generatie aan het worden met weinig parate kennis, weinig onderscheidingsvermogen en ze zijn meer en meer beïnvloedbaar door zowel goede als slechte bronnen."

Bron(nen):   RTL