Mannen: ‘Vrouwen overdrijven in #MeToo-discussie’

Ruim vier op de tien mannen (43 procent) zeggen dat vrouwen vaak overdrijven wanneer ze zeggen dat ze slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 28.000 leden van het eigen Opiniepanel, naar aanleiding van de wereldwijde #MeToo-discussie.

Mannen en vrouwen kijken anders tegen de kwestie aan. Ruim de helft van de vrouwen (51 procent) vindt dat de discussie de samenleving iets oplevert. Bij mannen is dit een derde (38 procent). De vrouwen vinden dat de discussie ervoor zorgt dat slachtoffers eindelijk serieus worden genomen. Ook hopen ze dat mannen zich bewuster zullen worden van hun eigen gedrag. Mannen zijn negatiever over de discussie, omdat ze denken dat de vrouwen die met hun verhaal naar buiten treden niet allemaal de waarheid spreken.

Van de ondervraagde vrouwen geeft 60 procent aan dat hun seksuele grenzen wel eens zijn overschreden. Bij mannen is dat 15 procent. Slechts 17 procent van de mannen zegt zelf wel eens een seksuele grens te hebben overschreden, tegen 6 procent van de vrouwen.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 60.000 mensen die vragenlijsten beantwoorden. De uitslag van de peilingen zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur.