Door de smartphone zakken studenten vaker voor tentamens

Studenten die meer tijd besteden aan hun smartphone, halen lagere examenresultaten en meer onvoldoendes. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Gent en Antwerpen.. De onderzoekers gingen na hoe de resultaten van eerstejaarsstudenten van vorig academiejaar samenhingen met hun smartphonegebruik.

696 tudenten vulden een vragenlijst in die peilde hoe vaak zij hun smartphone gebruikten voor negen activiteiten, zoals het lezen van e-mails, informatie opzoeken en foto’s nemen.

Studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik haalden gemiddeld 1.1 punt minder op hun examens dan studenten met een smartphonegebruik dat lager lag dan het gemiddelde.

Studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik slaagden voor 60,6 procent van hun tentamens, studenten met een benedengemiddeld gebruik voor 68,9 procent .

De wens om via de smartphone niks te missen van wat zich online afspeelt en in interactie te zijn en blijven met iedereen (‘fear of missing out’) kan leiden tot een gebrek aan (studie)focus. Ook kan het voortdurend heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie”, aldus onderzoeker Simon Amez.

Volgens professor Stijn Baert (slaap je ook slechter als je veel op je telefoon zit en dat is ook slecht voor je studie.

 

Bron(nen):   Universiteit van Gent