Waarom carnaval veel meer is dan een drie dagen durende zuippartij

Nog steeds tot verbijstering van de rest van Nederland, ligt het openbare leven onder de rivieren deze dagen grotendeels stil. De Brabanders en Limburgers hebben al bier drinkend en hossend in de polonaise de tijd van hun leven. Maar carnaval is veel meer dan een ordinair zuipfeest legt cultuurwetenschapper Guus Christiaans uit op de website Brainwash.

“Carnaval draait om kritiek op de (kerkelijke) macht, vrijheid, spot en omkering van conventies en hiërarchische verhoudingen,” schrijft Christiaans. Dat wordt onder meer duidelijk tijdens de optochten met praalwagens, die in bijna elke carnavalsgemeente worden gehouden. Vaak is kritiek op de lokale politiek een belangrijk thema en van oudsher wordt de kerk bespot.

Daarnaast is het verkleden een cruciaal onderdeel van carnaval. De vreemde kostuums en uitdossingen maken mensen onherkenbaar en zorgen ervoor dat afkomst en opleidingsniveau onzichtbaar worden. Met carnaval is iedereen gelijk. “Waar hoog- en laagopgeleid elkaar tegenwoordig niet meer treffen en in hun eigen filterbubbels leven, is dat met carnaval wel anders. De hoogleraar drinkt een biertje met de loodgieter in de kroeg. Een PVV’er loopt de polonaise met een GroenLinkser. Identiteiten worden ontbonden en gangbare conventies verdwijnen,” aldus Christiaans.

Bron(nen):   Brainwash