Paus: niet voor vluchtelingen zorgen net zo zondig als abortus

De paus heeft een officieel document gepubliceerd waarin hij weerspreekt dat hij zich bezig houdt met linksige hobby’s als zorgen voor de armen en pleiten voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen. De paus zegt dat het bijbels is om je te bekommeren om vluchtelingen, gevangenen en armen. ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” zegt Jezus in de Bergrede.
“Je bezig houden met de ander is niet oppervlakkig, werelds, materialistisch, communistisch of populistisch, schrijft Franciscus. Het is Gods wil.

Bron(nen):   New York Times