Kinderpsychiater: “We creëren massaal narcistische jongeren”

Emotionele verbondenheid en autoriteit zijn absoluut noodzakelijk bij de opvoeding van een kind. Dat zegt de Vlaamse kinderpsychiater Mark Van Bellinghen. En vooral aan dat laatste ontbreekt het nogal eens.

Tegen De Morgen vertelt hij: “Autoriteit compenseert wat de hersenen van kinderen en jongeren zelf nog niet kunnen: namelijk vooruitkijken en gevolgen van gedrag inschatten. Zonder autoriteit krijg je problemen. Ontbreekt het daarbovenop ook aan emotionele verbondenheid, dan krijg je problemen in het kwadraat. Dan krijg je helemaal losgeslagen jongeren.”

Van Bellinghen vindt het zorgelijk dat ouders zo weinig grenzen stellen. “We zien vaak kinderen die pestgedrag vertonen, waar de ouders geen gevolg aan geven. Ze minimaliseren of vergoelijken zelfs wat hun kind doet. Maar door fout gedrag niet te corrigeren, geef je het signaal dat het allemaal zo erg niet is. We beseffen het niet, maar we creëren zo massaal narcistische persoonlijkheden. Kinderen met een opgeblazen gevoel van eigenwaarde, die onbewust denken dat ze meer mogen of kunnen dan anderen. Dat is geen goede basis om later evenwaardige relaties aan te gaan. Dat dreigt voor onze maatschappij nog een groot probleem te worden.”

Bron(nen):   De Morgen