Dreiging van terreur-aanslag met dodelijk ricine

In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden die kennelijk plannen smeedden voor een aanval mer ricine. Ricine is een uiterst dodelijk gif. Een gram ricine kan 36000 mensen doden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gerard Collomb, zei vrijdagochtend op de Franse TV dat twee Egyptische broers zijn aangehouden met uitgewerkte plannen voor de productie van een ricinebom. Ricine is het dodelijkst als het door slachtoffers wordt ingeademd. De minister wilde om veiligheidsredenen geen details geven. Saddam Hoesein heeft geëxperimenteerd met ricine. De Bulgaarse dissident Georgi Markov is vermoord met ricine. Hij werd in 1978 vermoord doordat iemand hem met een paraplu prikte waar ricine op zat.

De stof ricine is een eiwit dat in tamelijk grote hoeveelheden voorkomt in ricinus-bonen, bonen van de plant Ricinus communis. De bonen, in Nederland ook wonderbonen of castor-bonen genoemd, zijn in veel tuincentra en bloemisterijen te koop.

Het is niet eenvoudig het gif zo te verspreiden dat het op grote schaal dodelijk is

Bron(nen):   BMFTV