Woningstichting selecteerde huurders op ras en seksuele voorkeur

Schokkende praktijken bij een woningstichting in Heerlen. De Voorzorg, zoals de stichting heet, selecteerde huurders jarenlang op basis van ras, seksuele voorkeur en zelfs lichaamsgeur.

Daarnaast verzamelde de stichting informatie over gezondheid, ex-partners, medicijngebruik, strafrechtelijk verleden, religie en levensovertuiging van de kandidaat-huurders. Tot 2017 maakte de organisatie zich schuldig aan deze ernstige vorm van discriminatie blijkt uit extern onderzoek.

De zaak kwam aan het licht na een hard rapport van landelijk toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw). Mede op advies van het Aw werd bureau Integis ingeschakeld voor een onderzoek. Zij trokken de heftige conclusies op basis van gesprekken met medewerkers, omdat documenten over de toewijzing van woningen er niet meer waren.

Volgens het rapport bepaalden de directeur en een manager wie een woning kreeg en wie niet. Dit duo is al ontslagen. Niet alleen het toewijzingsbeleid deugde niet, ook was er een gebrekkig toezicht door het bestuur en was het aanbestedingsbeleid verkeerd: de zoon van de oud-directeur werd steeds ingeschakeld als aannemer. Verder heerste er een angstcultuur.

Woningstichting De Voorzorg heeft 3.300 woningen in beheer. De nieuwe directeur Sjraar Canjels en de raad van commissarissen van de stichting tonen zich ‘zeer geschokt’ over de ‘onfatsoenlijke’ selectie van huurders. Die ‘tart elk voorstellingsvermogen’. De problemen zouden inmiddels zijn opgelost.

 

Bron(nen):   AD