Nederlandse moslims worden steeds strenger in de leer

Turks- en Marokkaans-Nederlandse moslims worden steeds strenger in de leer. Het meest vrome en strikt praktiserende deel groeide sinds 2006 onder zowel de Turkse (van 37 naar 45 procent) als Marokkaanse groep (van 77 naar 84 procent). Het deel seculiere moslims, dat niets aan hun religie doet, bleef gelijk, maar is zeer klein. Dat blijkt uit een rapport va het SCP dat eigenlijk volgende week pas openbaar wordt, maar dat door een foutje gisteren al even op de site stond. Het NRC las het snel.
Slechts 6 procent van de Nederlandse bevolking is Moslim, maar die zes procent wordt (gemiddeld) wel steeds vromer en fanatieker. Volgens de onderzoekers kan dat komen omdat moslims zich bedreigd voelen en daardoor juist geloviger worden, Bij de strikt praktiserenden speelt de islam in het dagelijkse leven de grootste rol. Ze zijn religieus zeer actief, bidden vaak, bezoeken de moskee, eten halal, vasten in de maand ramadan. Zij vinden dat ook andere moslims moeten leven volgens de regels van de islam.

Bron(nen):   NRC