Honger in de wereld neemt weer toe: een op de negen mensen heeft te weinig eten

Voor het derde jaar op rij neemt de honger in de wereld toe. In 2017 had een op de negen mensen niet genoeg te eten. Daarmee zijn we terug op het niveau van tien jaar geleden. In een nieuw rapport van de VN staat dat vorig jaar 821 miljoen mensen honger leden. In 2016 waren dat er nog 804 miljoen. In Afrika is de situatie nog altijd het meest zorgwekkend. 21 procent van de Afrikanen is ondervoed. In Azië gaat het om ruim 11 procent van de mensen. Maar ook in Europa zijn er nog landen waar niet iedereen genoeg te eten heeft. In Servië en Albanië heeft zo'n 5,5 procent van de inwoners onvoldoende voedsel. Millenniumdoelen  Sinds het jaar 2000 is het aantal mensen met honger in rap tempo afgenomen. Toen legden de Verenigde Naties in de millenniumdoelen vast dat het aantal mensen dat te weinig voedsel had in 2015 moest zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. Dat werd met gemak gehaald, voornamelijk door de sterke economische groei in China. In 2015 werd een nieuw doel gesteld: in 2030 zou niemand meer te weinig eten moeten hebben. Of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag, nu de honger in de wereld al voor het derde jaar op rij toeneemt.

Bron(nen):   HLN  NOS