Onderzoekers: kans op uitzetting schaadt kind

AMSTERDAM (ANP) - Het uitzetten van kinderen na jarenlang verblijf in Nederland, is volgens tientallen wetenschappers schadelijk en onverantwoord. Alleen al de chronische stress waaraan kinderen worden blootgesteld als ze jarenlang het risico lopen om het land uit te moeten, kan onder meer ernstige gevolgen hebben voor hun hersenontwikkeling, schrijven hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder en anderen in een rapport.

Als kinderen vervolgens echt worden uitgezet omdat hun asielaanvraag is afgewezen, is het door de schade die ze hebben opgelopen vaak heel moeilijk voor ze om te aarden in hun nieuwe land.

,,De chronische stress waar kinderen aan zijn blootgesteld kan hun hersenfuncties zodanig aangetast hebben dat daardoor de kans dat zij van deze schade herstellen en zich kunnen aanpassen aan de leefomstandigheden in het land van herkomst uiterst klein geworden is'', constateren de wetenschappers.

In totaal hebben 38 hoogleraren uit verschillende takken van psychologie, psychiatrie en pedagogiek het rapport onderschreven.