‘Na dag werk recht op WW in ander EU-land’

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil werknemers uit andere EU-lidstaten die na één dag werken hun baan verliezen het recht geven op een werkloosheidsuitkering in hun 'gastland’, vindt een ruime meerderheid (345 tegen 287). De aanspraak op de uitkering moet worden beoordeeld op basis van hun elders opgebouwde arbeidsverleden.

Het voorstel is onderdeel van een pakket maatregelen om ervoor te zorgen dat het vrije verkeer van personen in de EU echt werkt. Daarom is het nodig dat de socialezekerheidsstelsels gecoördineerd worden. Voor de zomer werden de EU-ministers van Sociale Zaken het eens over een periode van een maand. Lidstaten en parlement gaan nu onderhandelen over het definitieve pakket.

In Nederland heeft een buitenlander die in loondienst werkt voor een Nederlands bedrijf, in Nederland woont en premies betaalt dezelfde rechten als een Nederlandse collega. Hij of zij moet 26 van de 36 weken hebben gewerkt om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering en de werkloosheid mag niet de eigen schuld zijn. De elders opgebouwde rechten kunnen meetellen.