Uitbraak besmettelijk griepvirus bij paarden

In een groot aantal paardenstallen is een zeer besmettelijk griepvirus uitgebroken. Volgens de Sectorraad Paarden, die de belangen behartigt van meerdere partijen in de paardensector, heerst influenza vooralsnog in het zuiden en in het midden van het land.

Stallen waar het virus is uitgebroken moeten op slot, luidt het dringende advies van de belangenorganisatie. ,,Het is van groot belang dat stalhouders en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking op een influenza-infectie toch op pad gaan naar andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoordelijk is!''

Volgens de Sectorraad is de influenza ,,duidelijk 'besmettelijker' dan rhinopneumonie omdat het virus 'sterker’ is en zich ook gemakkelijk door de lucht over enige afstand kan verspreiden''. Het virus leidt tot hoge koorts, hoesten en een snotneus. Paarden hebben vaak weken nodig om weer volledig te herstellen. Ook goed gevaccineerde paarden kunnen door het virus ziek worden.