Anti-homo dominee’s: ‘we worden verkeerd begrepen’

De dominee’s die de Nederlandse Nashvilleverklaring hebben gepubliceerd, blijven achter de inhoud ervan staan. Als mensen de verklaring als schokkend ervaren, ligt dat aan henzelf. ‘Als je oprecht luistert naar de intentie van de opstellers en het leest vanuit het pastorale nawoord, dan kun je het document niet hard noemen.’
De werkgroep trekt het zich aan dat de tekst tot misverstanden kan leiden. Zo heeft de werkgroep nooit bedoeld te zeggen dat homoseksualiteit te genezen is, al wil ze die mogelijkheid niet uitsluiten.
Het stuk zorgt ook voor opmerkelijke onenigheid in de SGP:
Een aantal SGP-burgemeesters heeft zich uitgesproken tegen de Nashvilleverklaring over relaties en seksualiteit.