350 wetenschappers achter klimaatspijbelaars

In een open brief in Trouw betuigen 350 Nederlandse wetenschappers hun steun aan de klimaatspijbelaars. In steeds meer landen gaan jongeren onder schooltijd de straat op om ambitieuzere klimaatmaatregelen af te dwingen. Donderdagochtend staan er naar verwachting enkele duizenden op het Haagse Malieveld.

,,Nederland voldoet niet aan de zelf opgestelde klimaatdoelen", schrijven de wetenschappers. Ze noemen het Klimaatakkoord ,,niet afdoende en te vrijblijvend". In de brief staat: ,,Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk. Daarom steunen wij als wetenschappers deze actie. Het is inderdaad nu hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius."

Ook in België krijgen de - inmiddels massaal en regelmatig - spijbelende scholieren steun van wetenschappers.