Google Translate vertaalt vanaf nu nog beter van en naar Engels

Google Translate wordt steeds beter. Deze week komt Google met een grote nieuwe stap: de vertaalservice van en naar Engels heeft nu het vermogen te leren. De vertaalsoftware houdt bij wat de gebruikers verbeteren aan de tekst en leert daardoor beter vertalen. De verbetering werkt nu ook al voor vertalingen van en naar Nederlands Proef op de som:
Google Translate is getting better. This week Google a major new step: the translation service to and from English now has the ability to learn. The translation software keeps track of what users improve the text and thus learn better translation. The improvement now works even for translations to and from Dutch

Bijna goed