Het menselijk lichaam is de afgelopen eeuw steeds kouder geworden

Meer dan een eeuw lang werd 37 graden Celsius beschouwd als een gezonde lichaamstemperatuur. Al langer gaan er geluiden op om die temperatuur naar beneden bij te stellen. Wij mensen worden namelijk steeds kouder.

Het was de Duitse fysicus Carl Reinhold August Wunderlich die in 1851 de optimale lichaamstemperatuur vaststelde. Dat deed hij uiterst accuraat. De wetenschapper deed letterlijk miljoenen metingen bij tienduizenden mensen om de juiste bandbreedtes voor een gezonde temperatuur vast te stellen. Ook bepaalde hij dagelijkse fluctuaties en afwijkingen door bijvoorbeeld leeftijd of ziekte. Hoe nauwkeurig Wunderlich ook te werk ging, de apparatuur die hij gebruikte was minder goed dan die waar we nu over beschikken.

Een handjevol wetenschappers heeft naar aanleiding van nieuwe onderzoeken dan ook gepleit voor een bijstelling naar beneden van enkele tienden graden. Toch komt dat niet door foutieve metingen van Wunderlich. Nee, er is iets anders aan de hand, ontdekten onderzoekers van Stanford University.

Mannen die geboren zijn na het jaar 2000 hebben een gemiddelde lichaamstemperatuur die 0,59 graden Celsius lager ligt dan bij mannen die rond 1800 het levenslicht zagen. Bij vrouwen daalde de temperatuur met 0,32 graden sinds 1890. Dat heeft evolutionaire redenen. "Fysiologisch zijn we anders dan in het verleden," aldus onderzoeker Julie Parsonnet van Stanford.

"De omgeving waarin we leven is veranderd, inclusief de temperatuur in onze huizen, ons contact met micro-organismen en het voedsel dat we eten. Al deze aanpassingen hebben er toe geleid dat we niet meer hetzelfde zijn. We veranderen fysiologisch gezien continu," vervolgt de wetenschapper.

De verklaring voor een lagere lichaamstemperatuur moet niet alleen worden gezocht in voeding of omgeving, maar ook in de afname van chronische ontstekingen. Ons toegenomen lichaamsgewicht zou in de toekomst dan weer kunnen zorgen voor een kleine temperatuurstijging.