Studie: Verhoging van het minimumloon verkleint kans op zelfmoord

Wie zegt dat geld niet gelukkig maakt? Als het minimum uurloon met slechts een dollar stijgt dan daalt het aantal zelfmoorden in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Volgens de onderzoekers zou een stijging van het minimumloon met één dollar tussen 1990 en 2015 meer dan 27.000 zelfmoorden hebben voorkomen. Vooral mensen met enkel middelbare school of minder hebben psychisch veel baat bij een hoger minimumloon. Het effect is logischerwijs sterker in tijden van hoge werkloosheid.

“Suïcide wordt vaak in verband gebracht met financiële stressfactoren zoals werkloosheid, schulden of armoede, maar er is veel minder bekend over de invloed van economische interventies,” schrijven de onderzoekers in hun paper.

De wetenschappers vergeleken zelfmoordcijfers tussen 1990 en 2015 met veranderingen in het minimumloon. Op basis daarvan schatten ze dat voor iedere dollar dat het minimumloon stijgt het aantal zelfmoorden met 3,5 tot 6 procent afneemt. In crisisperioden ligt dat percentage nog hoger.

“Onze bevindingen komen overeen met het idee dat beleid dat gericht is op het verbeteren van de levenskwaliteit van lager opgeleiden, de kans op zelfmoord in deze groep kan verkleinen,” concludeert het team.