We zijn nog steeds erg gelukkig

Het CBS heeft het ons weer gevraagd en Bijna 9 op de 10 Nederlanders zijn gelukkig, zeggen ze zelf. Het helpt om een partner te hebben en gezond te zijn en het helpt niet om allochtoon te zijn. Mensen met een Nederlandse achtergrond zeggen vaker gelukkig te zijn dan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Volgens dit onderzoek is de kans groter dat mensen zeggen gelukkig te zijn naarmate zij ook extraverter en emotioneel stabieler zijn. Ook andere persoonlijkheidskenmerken, zoals altruïsme (onbaatzuchtigheid) en consciëntieusheid (eerlijk- en zorgvuldigheid), blijken een positief verband met de mate van gerapporteerd geluk te hebben.